I/S Skovsted Losseplads

Kanstrupvej 3
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 09
CVR. nr. 30811526
EAN nr. 5798003990156


ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag kl. 7.00 - 15.30


ADMINISTRATION:

Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 17 17
Tlf. direkte 99 17 21 58
E-mail:
teknisk@thisted.dk
 
       

Aflevering/modtagelse af affald

Regeringen har vedtaget ny lovgivning på affaldsområdet, der har betydning for alle affaldsproducenter, som leverer affald til I/S Skovsted Losseplads.

Se bekendtgørelsen her

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137791

Alt affald, som leveres til I/S Skovsted Losseplads, skal deklareres. Det betyder, at I/S Skovsted Losseplads skal have visse oplysninger om både affaldet og affaldsproducenten, inden affaldet kan indvejes til behandling.

Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med udførelse af et arbejde frembringer affald.

Affaldsproducenten skal oplyse p-nummer (jf. CVR-registret) samt affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog). Der kan kun vælges EAK-koder som er optaget på I/S Skovsted Losseplads positivliste.

En transportør er ikke producent af affaldet og kan derfor ikke ikke overtage ansvaret for affaldet. Derfor kan transportøren ikke deklarere affaldet for virksomheden.

I/S Skovsted Losseplads har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nyt, nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Virksomheder kan trække rapporter om egne affaldsdata. Informationerne vil kunne anvendes til miljøarbejdet på virksomheden og udarbejdelse af fx et grønt regnskab.

Miljøstyrelsen beskriver den nye affaldssektor på deres hjemmeside:

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/

For at kunne håndtere både transportør, affaldsproducent og EAK-koder har I/S Skovsted Losseplads købt nyt vejesystem. Det nye system vil blive implementeret i uge 18 2012.

Det betyder, at affaldsproducenten fremover skal deklarere sit affald elektronisk.

Hvordan deklarerer man sit affald

Den grundlæggende karakterisering skal foretages elektronisk via dette link.

www.affaldsdeklaration.dk

Step 1. Vælg I/S Skovsted Losseplads og derefter opret sig som ny bruger af systemet.

Step 2. Aktiver den bruger du har oprettet via den mail der er modtaget

Step 3. Opretter sig som affaldsproducent/affaldsproducenter efter af have logget på.

Step 4. Opretter en ny grundlæggende karakterisering for deponeringsegnet affald.

Husk at vælge eak-kode udfra positivlisten

Eller hvis det er affald til genbrug skal man vælge andet affald samt vælge et af de 3 affaldsfraktioner man har til rådighed.

Hvad sker der efterfølgende

Step 1. Den grundlæggende karakterisering vurderes af I/S Skovsted Losseplads. (*

Andet affald til genbrug vil blive godkendt automatisk af systemet og skal ikke vurderes af personalet på I/S Skovsted Losseplads

Step 2. Hvis I/S Skovsted Losseplads accepterer modtagelse af affaldet, sendes der en Karakterisering og deklaration med stregkode til brugerens e-mailadresse.

Step 3. Fra uge 18 2012 skal chaufføren sammen med sit bil-nr. (id-nr. i det gamle system) bruge stregkoden på deklarationen ved indvejning af affaldet

(* Deponeringsegnet affald skal vurderes på baggrund af en række oplysninger og der kan være sagsbehandlingstid, dog maksimalt 7 dage.

I/S Skovsted Losseplads kontrollerer, at læssets indhold stemmer overens med deklarationen, og accepterer i givet fald læsset til deponering. Der udstedes en kvittering/ vejeseddel til transportøren.

     
   

  Positivliste

klik her...