I/S Skovsted Losseplads

Kanstrupvej 3
7700 Thisted
Tlf. 99 17 37 09
CVR. nr. 30811526
EAN nr. 5798003990156


ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag kl. 7.00 - 15.30


ADMINISTRATION:

Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Tlf. 99 17 17 17
Tlf. direkte 99 17 21 58
E-mail:
teknisk@thisted.dk
 
       

 

OBS OBS OBS

Fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 94, kan kommunale behandlingsanlæg ikke behandle kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialeudnyttelse, med undtagelse af affald fra kommunernes egne virksomheder.

Den 24. februar 2010 søgte I/S Skovsted Losseplads om dispensation til fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialeudnyttelse, omfattt af affaldsbekendtgørelsen § 94 stk. 3, for fortsat at kunne servicere erhvervsvirksomheder i Morsø og Thisted Kommuner.

I/S Skovsted Losseplads har den 8. juni 2015 modtaget afgørelse om afslag på godkendelse af fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra private erhvervsvirksomheder, gældende fra 1. januar 2016.

Det betyder, at fra 1. januar 2016 kan I/S Skovsted Losseplads ikke længere modtage rent beton, jernarmeret (EAK-kode 17 01 01) samt rent beton og mursten (EAK-kode 17 01 02) fra private erhvervsvirksomheder.

Såfremt der er brug for anvisning af affaldet til et andet behandlingsanlæg, kan miljøafdelingen i bobælskommunen kontaktes.

 Virksomhedsprofil

I/S Skovsted Losseplads er et fælleskommunalt selskab,
som er ejet af Thisted og Morsø kommuner.


I/S Skovsted Losseplads er en del af affalds- og genvindingsbranchen.

Hovedaktiviteterne er at håndtere affald, der ikke er egnet til umiddelbar genbrug eller forbrænding.

Håndteringen sker enten til slutdeponering eller ved sortering, rensning eller kompostering til genbrug.

I/S Skovsted Losseplads er omfattet af Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 og er en Listepunkt K 105 og K 103 virksomhed.

Biaktivitet:
Oplag og nedknusning af rent byggeaffald og trærødder. Listepunkt K 206.

Miljøcenter Århus er miljøtilsynsførende myndighed for I/S Skovsted Losseplads.